Menu

[Thành ngữ Trung Hoa] Hoạ Long Điểm Tinh – 画龙点睛 (huà lóng diǎn jīng)

  1. Trang chủ
  2. »
  3. Kiến thức tiếng Trung
  4. »
  5. Thành ngữ tiếng Trung
  6. »
  7. [Thành ngữ Trung Hoa] Hoạ Long Điểm Tinh – 画龙点睛...

[Thành ngữ Trung Hoa] Hoạ Long Điểm Tinh – 画龙点睛  (huà lóng diǎn jīng) – Drawing the Eyes of the Dragon

 

Learn Chinese Idiom Story : huà lóng diǎn jīng
画    龙    点    睛  

Putting the finishing touch to the picture of a dragon.

huà lóng diǎn Jīng
Draw;paint – HOẠ – vẽ dragon – LONG – rồng Dot;point – ĐIỂM – vẽ eye – TINH – mắt

 

Có một hoạ sĩ thời cổ đại Trung Hoa chuyên vẽ tranh về đề tài Rồng. Có rất nhiều người, từ các hoàng đến vua chúa đến tăng ni phật tử, thuê ông trang trí nhà cửa, đền đài bằng các tác phẩm về đề tài Rồng này.

Vào một ngày, khi người hoạ sĩ hoàn thiện một bức tranh tường vẽ 4 con rồng, mọi người đi qua đều nhận thấy anh ta chưa vẽ mắt cho các con rồng. “Tại sao ông lại không vẽ mắt?” mọi người hỏi

Người hoạ sĩ trả lời rằng nếu ông vẽ mắt cho các con rồng, chúng sẽ bay lên trời mất. Mọi người bán tín bán nghi, liền giục người hoạ sĩ hoàn thiện bức tranh tường, vì thế anh ta đành thở dài và vẽ mắt cho 2 trong số 4 con rồng.

Ngay khi anh ta hoàn thiện mắt của con rồng thứ hai, mây trên trời trở nên đen sẫm và gió bắt đầu kéo đến. Sấm sét tung trời, mọi người thấy 2 con rồng tách ra khỏi bức tranh tường và bay lên trời.

Về sau thành ngữ 画龙点睛/畫龍點睛 – Hoạ Long Điểm Tinh trở thành một thành ngữ nói về những điều đặc biệt, những khoảnh khắc xuất thần (thường là trong thơ, truyện, phim ảnh) khiến cho toàn bộ sự vật, hiện tượng, tác phẩm trở nên như thật, sống động, phi thường và làm rung động, xúc động cho khán giả

There was a painter in ancient China who was especially adept at painting dragons. Many people, from emperors to Buddhist priests, hired him to decorate their residences, temples, and murals with his artwork.

One day, as the painter was finishing up a mural of four dragons, people walking by noticed that he left the eyes of the dragons unpainted. “How come
you are leaving the eyes blank?” the people asked.

The painter replied that if he drew the eyes of the dragons in, the dragons would fly away into the sky. The people were incredulous and urged the painter to finish his mural, so the painter sighed and drew in the eyes of two of the four dragons.

As soon as he finished with the eyes of the second dragon, the clouds in the sky darkened and the winds began gusting. Lightning streaked across the sky and at the clap of thunder that followed, the people saw the two dragons separate themselves from the mural, and fly up into the sky.

画龙点睛/畫龍點睛 later became a chengyu that indicated that extra touch, that special something, when used at a key moment in a process, (usually storytelling or essay-writing), that makes the work vivid and life-like for the audience or reader.

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Thành ngữ tiếng Trung

Comments