Menu

[Ngữ pháp] Tổng hợp 10 bài tiếng TRUNG cơ bản nhất!

  1. Trang chủ
  2. »
  3. Kiến thức tiếng Trung
  4. »
  5. Ngữ pháp tiếng trung
  6. »
  7. [Ngữ pháp] Tổng hợp 10 bài tiếng TRUNG cơ bản...

Bài 1:  Chào hỏi

1.你好! nĭ hăo! Xin chào!
Đây là mẫu câu chào hỏi thông dụng nhất giữa hai người trong tiếng Trung. Khi cần chào hỏi một cách trang trọng hơn chúng ta sử dụng từ 您 (Nín) thay thế cho 你 (nĭ). 您好! Nín hǎo! Chào ông/Chào ngài
2. Để chào buổi sáng chúng ta có thể dùng các câu sau: 早上好;你早;早 (zăo shàng hăo; nĭ zăo; zăo). Ba cách chào này không khác nhau về nghĩa và được xếp theo thứ tự từ trang trọng từ cao xuống thấp.
3. Chào buổi chiều! 下午好! xià wŭ hăo!
4. Chào buổi tối! 晚上好! wăn shàng hăo!
5. Chúc ngủ ngon! 晚安!Wǎn’ān!
6. Chào tạm biệt! 再见 / 再会Zàijiàn / zàihuì:Đây là cách chào tạm biệt thường gặp nhất khi giao tiếp tiếng Trung. Bạn cũng có thế tạm biệt và hẹn gặp lại trong một thời gian cụ thể trong tương lai như “明天见míngtiān jiàn:Hẹn gặp lại ngày mai.”
Ngoài ra “回见Huí jiàn là cách chào hỏi khách sáo. 拜拜Bàibài là cách chào hỏi thân thiết giữa những người bạn
Ngoài những cách chào tạm biệt trực tiếp trên, ta còn câu chào tạm biệt gián tiếp, cũng thường xuyên xuất hiện trong giao tiếp hàng ngày như:
路上慢点儿/ 慢走Lùshàng màn diǎnr/ màn zǒu: Đi đường cẩn thận nhé/ đi cẩn thận nhé!
7. Ngoài việc sử dụng câu chào hỏi trực tiếp, thì trong tiếng Trung và tiếng Việt đều có những câu chào hỏi gián tiếp, uyển chuyển thường dùng trong giao tiếp hàng ngày không với mục đích cần đối phương trả lời mà chỉ là cách chào hỏi tạo cảm giác quan tâm, thân thiện như:
你上哪儿去啊?Nǐ shàng nǎr qù a? Bạn đi đâu đấy?
你吃饭了吗?Nǐ chīfànle ma? Bạn ăn cơm chưa?
Trên đây là một số mẫu câu chào hỏi trực tiếp cũng như gián tiếp thường dùng trong giao tiếp tiếng Trung, các bạn cùng tham khảo và vận dụng linh hoạt trong từng ngữ cảnh cụ thể.

Bài 2: Cảm ơn và xin lỗi

Các mẫu câu cảm ơn và xin lỗi thường dùng

1. 谢谢!Xièxiè!: Cảm ơn: Đây là mẫu câu cảm ơn thông dụng nhất trong tiếng Trung. Ngoài ra có thể bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc hơn bằng 2 mẫu câu “多谢!/ 非常感谢Duōxiè!/  Fēicháng gǎnxiè”:  Đa tạ/ vô cùng cảm ơn!
Để đáp trả lại ta thường có mẫu câu “不客气,不用谢Bù kèqì, bùyòng xiè” : Đừng khách sáo, không cần cảm ơn”. Ngoài ra bạn bè thân thiết có thể nói “不谢bù xiè” : Không cần cảm ơn.
2. Trong tiếng Trung thường có 2 mẫu câu xin lỗi thường dùng nhất là “对不起,抱歉duìbùqǐ, bàoqiàn” : Xin lỗi
Mẫu câu đáp trả lịch sự thường là “没关系/ 没什么méiguānxì/  méishénme: Không sao/ không có gì.

 

Bài 3: Cách đọc các số đếm

 

1. Đếm từ 1 tới 10
Đầu tiên bạn cần nắm vững được 10 số đếm đầu tiên gồm:
•    一    yī: 1
•    二    èr: 2
•    三    sān: 3
•    四    sì: 4
•    五    wǔ: 5
•    六    liù: 6
•    七    qī: 7
•    八    bā: 8
•    九    jiǔ: 9
•    十    shí: 10
•    零 / 〇    líng: 0
2. Đếm từ 11 tới 100
Tiếp theo để đếm được từ 11 tới 100 bạn ghép gần giống cách đọc số trong tiếng việt, ví dụ:
Số 11 (gồm mười và một) : 十一Shí yī
Số 36 (gồm ba mươi và sáu):三十六sān shí liù
Số 100 sử dụng đơn vị trăm là 百,Như vậy số  100 là : 一百yī bǎi
3. Đếm từ 100 tới 999
Cũng tương tự như cách ghép số đếm trong tiếng Việt, ví dụ:
Số 206 (gồm hai trăm + linh+ sáu) 二百零六Èrbǎi líng liù
Nhưng các bạn lưu ý đối với số có đơn vị hàng chục là một thì ta cần đọc như sau:
Số 112 ( gồm một trăm+ một+ mười+ hai) 一百一十二Yībǎi yīshí’èr,cách đọc này hoàn toàn khác tiếng Việt.
4. Đếm từ 1000 trở lên
Ta cần nhớ đơn vị từ 1000 trở lên gồm
千Qiān:Nghìn ; 一千: 1000
万wàn: Vạn ; 一万: 10000
亿yì: Ức ; 一亿: 100.000.000 ( 1 trăm triệu)
Sau đó ta ghép đọc gần giống số đếm trong tiếng Việt, nhưng bạn cần lấy 4 số làm một mộc để đọc. Ví dụ:
Số: 10,050,029, người Trung Quốc sẽ lấy 4 số làm một mốc như trong ngoặc (1005,0029) và ghép đọc như sau : 一千〇五万〇二十九Yīqiān líng wǔ wàn líng èrshíjiǔ , hoặc 一千〇五万二十九yīqiān líng wǔ wàn èrshíjiǔ.

Bài 4: Làm quen và giới thiệu bản thân

 

Đây là chủ đề giao tiếp cơ bản quan trọng trong tiếng Trung, để giao tiếp được trong chủ đề này bạn cần nắm vững một số mẫu câu hỏi cũng như trả lời về tên tuổi, quê quán, công việc, học tập, sở thích.
–    Nói về tên ta có một số mẫu câu hỏi như:
你姓什么?Nǐ xìng shénme? Bạn họ gì?
你叫什么名字?Nǐ jiào shénme míngzì? Bạn tên là gì?
Và cách trả lời tương ứng thường là:
我姓……… Wǒ xìng………    Tôi họ……
我叫……… Wǒ jiào……… Tôi là…..
–    Làm quen giới thiệu về tuổi, bạn cần chủ ý các mẫu câu như:
你今年多大?Nǐ jīnnián duōdà? Bạn năm nay bao nhiêu tuổi?
你今年多少岁?Nǐ jīnnián duōshǎo suì? Bạn năm nay bao nhiêu tuổi?
Hoặc 你哪年出生?Nǐ nǎ nián chūshēng? Bạn sinh năm nào?
Trả lời thường là:
我今年……岁Wǒ jīnnián……suì : Tôi năm nay….tuổi

我….年出生Wǒ…. Nián chūshēng : Tôi sinh năm…..

–    Cách nói về quê quán cũng rất phong phú, ví dụ ta thường hỏi và trả lời:
你是哪里人?Nǐ shì nǎlǐ rén? Bạn là người ở đâu?
你来自哪里?Nǐ láizì nǎlǐ? Bạn đến từ đâu?
Trả lời cho câu hỏi này thường là我是….人Wǒ shì…. Rén: Tôi là người…..

Hoặc 我来自……. Wǒ láizì…….: Tôi đến từ…..
–    Tiếp theo ta có thể hỏi thông tin về nghề nghiệp cũng như việc học tập của đối phương như:
你做什么工作?Nǐ zuò shénme gōngzuò? Bạn làm nghề gì?
你在什么学校上学?Nǐ zài shénme xuéxiào shàngxué? Bạn học ở trường nào?
Ta có thể giới thiệu về nghề nghiệp và học tập của mình qua mẫu câu trả lời:
我当老师Wǒ dāng lǎoshī: Tôi làm giáo viên
我在外语大学学习Wǒ zài wàiyǔ dàxué xuéxí: Tôi học ở trường đại học Ngoại Ngữ
–    Cuối cùng chủ đề không thiếu được trong cuộc nói chuyện là cùng nhau nói về sở thích:
你喜欢什么?Nǐ xǐhuān shénme?: Bạn thích gì?
你有什么爱好?Nǐ yǒu shén me àihào?: Bạn có sở thích gì?
Bạn có thể giới thiệu về sở thích của mình qua câu trả lời:
我喜欢看书,听音乐Wǒ xǐhuān kànshū, tīng yīnyuè: Tôi thích đọc sách, nghe nhạc
Để kết thúc cuộc nói chuyện đấy vui vẻ bạn đừng quên mẫu câu này nhé:认识你我很高兴!Rènshì nǐ wǒ hěn gāoxìng! Rất vui được làm quen với bạn!
Bài 5: Hỏi giá cả và mặc cả
Chắc hẳn nếu có cơ hội sang Trung Quốc bạn sẽ trang bị ngay cho mình một số mẫu câu liên quan tới chủ đề này, đầu tiên ta cần nắm các mẫu câu hỏi giá , ví dụ như:
多少钱?Duōshǎo qián?: Bao nhiêu tiền một cân?
多少钱一斤?Duōshǎo qián yī jīn?: Bao nhiêu tiền một cân?
橘子怎么卖?Júzi zěnme mài?: Quýt bán thế nào?
Để mua với giá tốt hơn bạn cần nhớ mẫu câu mặc cả như:
便宜一点儿, 好吗?Piányi yīdiǎnr, hǎo ma?:     Rẻ chút được không?
Kết thúc cuộc mua bán có thể hỏi tổng số tiền ”一共多少钱?Yīgòng duōshǎo qián?: Tổng cộng bao nhiêu tiền?”
Để nghe hiểu câu trả lời bạn cần nắm được các số đếm và đơn vị đong đếm như 斤;公斤;个Jīn; gōngjīn; gè:Cân (0,5kg); kg; cái, chiếc. Hay đơn vị tiền Trung Quốc như: 块; 毛Kuài; máo: Đồng; hào

Bài 6: Thứ ngày tháng

 

Đây là một trong những chủ đề cơ bản nhất mà người mới học cần nắm vững, một số mẫu câu về hỏi cũng như trả lời về thư ngày tháng sau bạn cần nắm vững như:
今天星期几?Jīntiān xīngqí jǐ? Hôm nay thứ mấy
今天几月几号?Jīntiān jǐ yuè jǐ hào? Hôm nay ngày mùng mấy tháng mấy?
Đề trả lời được câu hỏi về chủ đề thứ ngày tháng, bạn cần nắm vững một số danh từ chỉ thời gian như
今天;昨天;明天…. Jīntiān; zuótiān; míngtiān….: Hôm nay; hôm qua; ngày mai…
Nói về thứ:
星期                  xīngqí                tuần
星期一     xīngqí yī     thứ 2
星期二     xīngqí’èr     thứ 3
星期三     xīngqísān     thứ 4
星期四     xīngqísì     thứ 5
星期五     xīngqíwǔ     thứ 6
星期六     xīngqíliù     thứ 7
星期日     xīngqírì     chủ nhật
Nói về tháng như:
一月     yī yuè                tháng 1
二月     èr yuè                 tháng 2
三月     sān yuè     tháng 3
Nói về năm như: 2010年 (èr líng yī líng nián)
Ví dụ ta có câu trả lời đầy đủ:
明天星期三Míngtiān xīngqísān:Ngày mai thứ 4
今天七月十三号jīntiān qī yuè shísān hào: Hôm nay ngày 13 tháng 7

Bài 7: Hỏi thăm

–    Với những người bạn Trung Quốc lâu ngày không gặp, bạn có thể hỏi
好久不见了,你最近身体好吗?Hǎojiǔ bùjiànle, nǐ zuìjìn shēntǐ hǎo ma?
Lâu rồi không gặp, bạn dạo này khỏe không?
你最近工作/学习怎么样?Nǐ zuìjìn gōngzuò/xuéxí zěnme yàng?
Bạn gần đây công việc/ học tập thế nào?
–    Hay mẫu câu hỏi chung về cuộc sống như:
你过得怎么样?nǐ guò dé zěnme yàng?: dạo này sống thế nào?
你最近如何?nǐ zuìjìn rúhé? gần đây thế nào rồi?
你去哪里了?nǐ qù nǎlǐ le? anh đi đâu đấy?
–    Bạn cũng nên nhớ những mẫu câu biểu thị sự quan tâm hơn như
你怎么心情这么好?nǐ zěnme xīnqíng zhème hǎo? sao tâm trạng của anh tốt thế?
你感冒好了吗?nǐ gǎnmào hǎo le ma? anh khỏi ốm chưa?
Để đáp trả lại sự quan tâm của đối phương bạn cần nhớ mẫu câu sau:
我很好,谢谢!Wǒ hěn hǎo, xièxiè!: Tôi rất khỏe, cảm ơn nhé!
还可以Hái kěyǐ: Cũng tàm tạm
我挺好的/还不错/很好,谢谢。Wǒ tǐng hǎo de/hái bùcuò/hěn hǎo, xièxiè
Tôi rất khỏe/ không tồi/ rất khỏe, cảm ơn!
Hoặc để bày tỏ sự quan tâm hơn tới đối phương, ta có thể nói:
请代我向你的家人问好。
qǐng dài wǒ xiàng nǐ jiārén wènhǎo.
giúp tôi gửi lời hỏi thăm tới gia đình anh nhé.
希望你能再来我家做客。
xīwàng nǐ néng lái wǒ jiā zuòkè.
hy vọng anh tới nhà tôi làm khách.

Bài 8: Gọi món ăn uống

 

Đi ăn uống tại nhà hàng Trung Quốc, bạn trang bị một số mẫu câu cơ bản sau thì  cũng có thể gọi được cho mình một bữa ăn kha khá rồi.
请给我菜单Qǐng gěi wǒ càidān:Hãy đưa cho tôi tờ menu
我要一份牛肉炒饭Wǒ yào yī fèn niúròu chǎofàn:Tôi cần một suất cơm rang bò
我想喝冰茶Wǒ xiǎng hē bīng chá: Tôi muốn uống trà đá
再来一瓶可乐Zàilái yī píng kělè: Cho tôi thêm một chai cô ca
服务员,买单Fúwùyuán, mǎidān: Phục vụ, thanh toán tiền
Nếu bạn muốn gói đồ ăn sau bữa ăn để mang về bạn có thể nói đơn giản : 打包  Dǎbāo
Phía trên là một số mẫu câu cơ bản nhất khi gọi món tại nhà hàng Trung Quốc, bạn đừng quên trang bị thêm cho mình một số từ vựng về các loại thịt, rau và cách chế biến thường dùng nữa nhé.

Bài 9: Đổi tiền

 

Chủ đề này khá đơn giản, bạn chỉ cần nắm vững một số mẫu câu trong đổi tiền, số đếm, và đơn vị tiền tệ của Trung Quốc, Việt Nam cũng như một số nước khác là ta có thể đổi được tiền từ nước này sang nước khác rồi.
Ví dụ ta có tiền Trung Quốc là 人民币Rénmínbì: Nhân dân tệ; Việt Nam là: 越盾yuè dùn; Nước Mỹ là 美元Měiyuán: Đô la………
Một số mẫu câu khi đổi tiền cần nhớ như:
你换什么钱?Nǐ huàn shénme qián?Bạn đổi lấy tiền gì?
我换越盾成人民币Wǒ huàn yuè dùn chéng rénmínbì: Tôi đổi đồng Việt Nam sang nhân dân tệ
你换多少?nǐ huàn duōshǎo? Bạn đổi bao nhiêu?
我换500人民币成越盾Wǒ huàn 500 rénmínbì chéng yuè dùn: Tôi đổi 500 tệ sang tiền Việt Nam
一人民币换多少越盾?Yī rénmínbì huàn duōshǎo yuè dùn? Một đồng nhân dân tệ đổi lấy bao đồng Việt Nam?
一共多少钱? Yīgòng duōshǎo qián? Tổng cộng bao nhiêu tiền?

Bài 10: Hỏi đường

 

Đây là chủ đề cơ bản cần trang bị ngay từ đầu, nắm vững chủ đề này bạn có thể tự tin đi lại bên Trung Quốc, để giao tiếp được tiếng Trung về chủ đề này, ta cần nắm vững một số mẫu câu, vi dụ như:
请问,附近有超市吗?Qǐngwèn, fùjìn yǒu chāoshì ma? Xin hỏi, gần đây có siêu thị không?
公共汽车站离这里远吗?Gōnggòng qìchē zhàn lí zhèlǐ yuǎn ma?Bến xe bus cách đây xa không?
从这里到天堂公园多远?Cóng zhèlǐ dào tiāntáng gōngyuán duō yuǎn? Từ đây tới công viên Thiên Đường bao xa?
劳驾,去厕所怎么走?Láojià, qù cèsuǒ zěnme zǒu?: Làm phiền, nhà vệ sinh đi thế nào?
Để nghe hiểu được người Trung Quốc hướng dẫn chỉ đường như thế nào bạn cần phải nắm vững các danh từ chỉ phương hướng, địa điểm, các đơn vị đo khoảng cách, ví dụ như:
Một số danh từ chỉ phương hướng:
上边 shàngbian) : Bên trên
下边(xiàbian) : Bên dưới
前边(qiánbian) : Phía trước
后边(hòubian) : Phía sau
东边(dōngbian) : Phía Đông
西边(xībian) : Phía Tây
右边(yòubiān) : Bên phải
左边(zuǒbiān) : Bên trái

 

Đơn vị đo khoảng cách như
米/ 公里Mǐ/ gōnglǐ:mét / Km

 

Mẫu câu chỉ đường cần nắm được là:

往+ phương hướng/ địa điểm+ động từ: Đi về phía…..
Ví dụ:
你往前走,然后往右拐Nǐ wǎng qián zǒu, ránhòu wǎng yòu guǎi:Bạn đi về phía trước, sau đó rẽ sang phải.
Mẫu câu hỏi đường, chỉ đường tương đối khó, ví vậy bạn cần nắm chắc các danh từ về chủ đề này, sau đó luyện tập nhiều sẽ quen và sử dụng thành thạo.

Trên đây là 10 bài học cũng như 10 chủ đề giao tiếp tiếng Trung cơ bản nhất mà người mới học cần nắm vững. Nắm vững 10 chủ đề này không chỉ giúp bạn có thế nhanh chóng giao tiếp được với người Trung Quốc mà còn làm nền tảng vững chắc để mở rộng cho những chủ đề giao tiếp khó và phức tạp hơn trong cuộc sống. Hi vọng sau bài viết này những bạn bắt đầu học tiếng Trung cũng xác định được cho mình lộ trình học tiếng Trung nên bắt đầu từ đâu, từ những bài học và chủ đề học nào. Chúc các bạn nhanh chóng học tốt và sử dụng thành thạo tiếng Trung.

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Kiến thức tiếng Trung, Ngữ pháp tiếng trung

Comments