Menu

[Thành ngữ tiếng Trung] Chó cậy gần nhà – Cẩu trượng nhân thế

Đánh giá bài viết

[Thành ngữ tiếng Trung] Chó cậy gần nhà – Cẩu trượng nhân thế – 狗仗人势

Chó cậy gần nhà
Cẩu trượng nhân thế
狗仗人势
狗仗人勢
ɡǒu zhànɡ rén shì
Dịch nghĩa: Chó cậy gần nhà
Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng; Chó cậy thế chủ.

【解释】:比喻坏人依靠某种势力欺侮人。(Bǐyù huàirén yīkào mǒu zhǒng shìlì qīwǔ rén)
Giải thích: Ví với người xấu dựa vào thế lực nào đó để ức hiếp người khác.
Giải thích âm Hán Việt: Cẩu: chó. Trượng: ỷ; cậy. Thế: thế lực

VD: 你别狗仗人势地欺侮人!(Nǐ bié gǒuzhàngrénshì de qīwǔ rén)
Mày đừng có kiểu chó cậy gần nhà ức hiếp người ta nhe!
他那狗仗人势的嘴脸令人作呕。(Tā nà gǒuzhàngrénshì de zuǐliǎn lìng rén zuò’ǒu.)
Bộ dạng chó cậy gần nhà đó của hắn khiến người ta phát tởm.

English: Like a dog threatening other people on the strength of its master’s power.

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Thành ngữ tiếng Trung

Comments