Menu

[Thành ngữ tiếng Trung] Nước xa không cứu lửa gần – Viễn thuỷ cứu bất đắc cận hoả – 远水救不得近火

5/5 - (1 bình chọn)

[Thành ngữ tiếng Trung] Nước xa không cứu lửa gần – Viễn thuỷ cứu bất đắc cận hoả – 远水救不得近火

Nước xa không cứu lửa gần
Viễn thuỷ cứu bất đắc cận hoả
远水救不得近火
遠水捄不得近火
yuǎn shuǐ jiù bù dé jìn huǒ
Dịch nghĩa: Nước xa không cứu lửa gần
Chờ được vạ, má đã sưng.

【解释】:比喻缓慢的救助不能解决眼前的急难。(Bǐyù huǎnmàn de jiùzhù bùnéng jiějué yǎnqián de jínàn.)
Giải thích: Sự giúp đỡ chậm chạp không thể giải quyết tình trạng nguy cấp trước mắt.
Giải thích âm Hán Việt: Viễn: xa. Thuỷ: nước. Cận: gần

VD: 只是远水救不得近火,小兄其实等不得那从容的事了。(Zhǐshì yuǎn shuǐ jiù bùdé jìn huǒ, xiǎo xiōng qíshí děng bùdé nà cóngróng de shìle.)
Chỉ là nước xa khôn cứu lửa gần, tiểu huynh đợi không nổi việc nhàn hạ đó.

English: Water far off will not quench a fire near at hand; Water afar quenches not fire.

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Thành ngữ tiếng Trung

Comments