Menu

[Thành ngữ tiếng Trung] Đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại – Lãng tử hồi đầu kim bất hoán

5/5 - (1 bình chọn)

[Thành ngữ tiếng Trung] Đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại – Lãng tử hồi đầu kim bất hoán – 浪子回头金不换

Đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại
Lãng tử hồi đầu kim bất hoán
浪子回头金不换
浪子迴頭金不换

lànɡ zǐ huí tóu jīn bù huàn
Dịch nghĩa: Đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại
Người có lỗi biết hối lỗi vàng không đổi

【解释】:指不走正道的人改邪归正后极其可贵。([Jiěshì]: Zhǐ bù zǒu zhèngdào de rén gǎixiéguīzhèng hòu jíqí kěguì)
Giải thích: Người lầm đường lạc lối biết hối cải thật đáng quý.
Giải thích âm Hán Việt: Lãng tử: kẻ lông bông. Hồi đầu: Ăn năn hối lỗi. Hoán: đổi.

VD: 这次他是下定决心要重新做人了,真是浪子回头金不换呀!(Zhè cì tā shì xiàdìng juéxīn yào chóngxīn zuòrénle, zhēnshi làngzǐ huítóu jīnbùhuàn ya!)
Lần này nó hạ quyết tâm làm lại cuộc đời, thật là đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại!
我娘说浪子回头金不换,谁给我金子我换了。(Wǒ niáng shuō làngzǐ huítóu jīnbùhuàn, shuí gěi wǒ jīnzi wǒ huànle.)
Mẹ tôi nói người có lỗi biết hối lỗi vàng không đổi, ai cho tôi vàng là tôi đổi liền!

English: A fault confessed is half redressed.

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Thành ngữ tiếng Trung

Comments