Menu

[Thành ngữ tiếng Trung] Như muối bỏ bể – Bôi thuỷ xa tân

5/5 - (1 bình chọn)

[Thành ngữ tiếng Trung] Như muối bỏ bể – Bôi thuỷ xa tân – 杯水车薪

Như muối bỏ bể
Bôi thuỷ xa tân
杯水车薪
桮水車薪

bēi shuǐ chē xīn
Dịch nghĩa: Như muối bỏ bể
Chẳng thấm vào đâu.
【解释】:用一杯水去救一车着了火的柴草。比喻力量太小,解决不了问题。(Yòng yībēi shuǐ qù jiù yī chēzhele huǒ de cháicáo. Bǐyù lìliàng tài xiǎo, jiějué bùliǎo wèntí.)
Giải thích: Dùng một cốc nước đi cứu một xe rơm đang cháy. Ví với lực lượng quá nhỏ bé, không thể giải quyết được vấn đề.
Giải thích âm Hán Việt: Bôi: ly; cốc. Thuỷ: nước. Xa: xe. Tân: củi

VD: 这么点钱对于他来说简直就是杯水车薪。(Zhème diǎn qián duìyú tā lái shuō jiǎnzhí jiùshì bēishuǐchēxīn.)
Ít tiền này đối với anh ấy mà nói quả là như muối bỏ bể.
你再怎么努力,只是杯水车薪,弥补不了你这么大的错误。(Nǐ zài zěnme nǔlì, zhǐshì bēishuǐchēxīn, míbǔ bùliǎo nǐ zhème dà de cuòwù.)
Bạn có cố gắng thế nào cũng như muối bỏ bể, không thể bù đắp sai sót lớn này đâu.

English: A cup of water can’t put out the fire on a carload of wood; Try to put out a burning cartload of faggots with a cup of water; An utterly inadequate measure.

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Thành ngữ tiếng Trung

Comments