Menu

Tiếng trung giao tiếp chủ đề: Du lịch (Phần 2)

Đánh giá bài viết


Tiếng trung giao tiếp chủ đề: Du lịch (2)


Bài 4

Bài 4: 我想买张去香港的往返票。Tôi muốn mua vé khứ hồi đi Hongkong

我想买张去香港的往返票。

Nínhǎo, wǒ xiǎng mǎi zhāng qù Xiānggǎng de wǎngfǎnpiào.
A: 您好,我想买张去香港的往返票。
Chào ông! Tôi muốn mua vé khứ hồi đi HONGKONG.
Nín láidé hái zhēnshì shíhòu. Zhètiáoxiàn xiànzài hěnhuǒ, piào dōu kuài màiwán le.
B: 您来得还真是时候。这条线现在很火,票都快卖完了。
Ông tới thật là đúng lúc. Bây giờ tuyến này rất sốt, vé đã bán sắp hết rồi!
Zhè shì jǐtiān de tuán?
A: 这是几天的团?
Đây là đoàn mấy ngày?
Wǒmen běnyuè èrhào chūfā, sānshíhào fǎnhuí.
B: 我们本月二号出发,三十号返回。 Tháng này chúng tôi xuất phát ngày 2, ngày 30 về.
Duōshǎoqián?
A: 多少钱?
Bao nhiêu tiền?

Liùqiān.
B: 六千。 6000

Hǎo, gěi nǐ qián. Qǐng gěiwǒ ānpái gè kào chuānghù de wèizi.
A: 好,给你钱。请给我安排个靠窗户的位子。 Được, tiền đây. Xin ông bố trí chổ ngồi cạnh cửa sổ nhé.

Wǒ jìnlì érwéi ba, xiānshēng.
B: 我尽力而为吧,先生。
Tôi sẽ cố gắng làm hết sức.

Từ mới:

往返 [wǎngfǎn] khứ hồi;
出发 [chūfā] xuất phát; ra đi;
收拾行装,准备出发。sắp xếp hành trang, chuẩn bị ra đi.返回 [fǎnhuí] về; trở về; phản hồi。回;回到
窗户 [chuāng·hu] cửa sổ。
位子 [wèi·zi] chỗ; chỗ ngồi
尽力 [jìnlì] tận lực; hết sức; nỗ lực; gắng sức; cố gắng; ráng。用一切力量。
尽力而为。làm hết sức.
我一定尽力帮助你。tôi nhất định giúp anh hết sức mình.


Bài 5

Bài 5: 我想做个旅行计划。Tôi muốn lập kế hoạch du lịch.

Zǎoshànghǎo. Xūyào shénme bāngzhù ma?
A: 早上好。需要什么帮助吗?
Chào buổi sáng! Cần giúp đỡ gì không?

Zǎoshànghǎo. Wǒ xiǎng zuò gè lǚxíng jìhuà.
B: 早上好。我想做个旅行计划。 Chào buổi sáng. Tôi muốn lập kế hoạch du lịch.

Qǐngwèn nín xiǎng qù nǎr?
A: 请问您想去哪儿? Xin hỏi ông muốn đi đâu?

Méi xiǎng hǎo. Dàn wǒ xīwàng shì gè hǎibīn chéngshì.
B: 没想好。但我希望是个海滨城市。
Chưa nghĩ xong! Nhưng tôi hy vọng là thành phố biển.

Hǎo de, Qīngdǎo zěnmeyàng? Xiànzài shì qù Qīngdǎo zuìhǎo de jìjié le.
A; 好的,青岛怎么样?现在是去青岛最好的季节了。
Được! Thanh Đảo thế nào? Bây giờ là mùa tốt nhất đi Thanh Đảo.
Wǒ qù guò nà le. Wǒ xiǎng zhècì zuìhǎo shì qù gè nánfāng chéngshì.
B: 我去过那了。我想这次最好是去个南方城市。 Tôi đi qua rồi. Tôi nghĩ tốt nhất là đi thành phố Nam Phương.

Sānyà ne? Lánsè de dàhǎi, ruǎnruǎn de shātān, róuhé de wēifēng. Zhēn de hěn búcuò.
A; 三亚呢?蓝色的大海,软软的沙滩,柔和的微风。真的很不错。 Tam Á nhé! Biền xanh, bãi cát mềm mại, gió nhẹ nhàng. Thật đẹp!

Tīng qǐlái búcuò. Yǒu jièshào zīliào ma?
B: 听起来不错。有介绍资料吗?
Nghe hay đấy!. Có tư liệu giới thiệu không?
Từ mới:

旅行 [lǚxíng] du lịch。
到海南岛去旅行。du lịch đảo Hải Nam.

计划 [jìhuà] 1. kế hoạch。
计划性。có kế hoạch.
2. lập kế hoạch; tính toán; vạch kế hoạch。做计划。
先计划一下再动手。tính toán một chút trước đã rồi hãy bắt đầu.
海滨 [hǎibīn] ven biển; miền biển; bờ biển;
海滨城市thành phố biển季节 [jìjié] mùa; vụ; mùa vụ; thời vụ; thời kỳ。
沙滩 [shātān] bãi cát; bãi biển。
柔和 [róu·hé] dịu dàng; êm dịu; nhẹ nhàng。
声音柔和。âm thanh dịu ngọt.
手感柔和。tay sờ cảm thấy mềm mại.
资料 [zīliào] tư liệu。


Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments