Menu

Tiếng trung giao tiếp chủ đề: Du lịch (Phần 3)

Đánh giá bài viết


Tiếng trung giao tiếp chủ đề: Du lịch (Phần 3)


Bài 6

Bài 6: 这辆车去颐和园吗?Chiếc xe này đi Hy Hòa Viên phải không?

Zhè liàng chē qù Yíhéyuán ma?
A 这辆车去颐和园吗?
Chiếc xe này đi Hy Hòa Viên phải không?

Zhè liàng bù qù. Gāngcái nà liàng chē shì qù Yíhéyuán de.
B 这辆不去,刚才那辆车是去颐和园的。 Xe này không đi, chiếc xe vừa rồi là đi Hy Hòa Viên.

Nà tā duōjiǔ fā yì bān chē?
A 那它多久发一班车? Thế bao lâu xuất phát một chuyến xe?
Bàn xiǎoshí. Nǐ děng yīhuìr ba.
B 半小时。你等一会儿吧。
Nữa tiếng đồng hồ. Bạn chờ một chút nhé!

Hǎo de. Xièxiè.
好的。谢谢。
Được. Cảm ơn!

Từ mới
颐和园 [yiìhéyuán] Di Hoà Viên (lâm viên cổ điển nổi tiếng Trung Quốc, ở phía Tây ngoại ô Bắc Kinh. Nó nguyên là vườn hoa và hành cung của vua chúa nhà Thanh. Năm 1750 vua Càn Long cho khởi công xây dựng Thanh Y viên ở đây. Năm 1860 bị liên quân Anh Pháp thiêu huỷ. Trước khi Quang Tự lên chấp chính, Từ Hi đã dùng kinh phí hải quân rất lớn để tu sửa lại, năm 1888 đổi tên như ngày nay. Năm 1900 liên quân 8 nước xâm lược Bắc Kinh và đã tàn phá Di Hoà Viên, năm 1903 tiến hành trùng tu. Di HoàViên do Vạn Thọ Sơn, Hồ Côn Minh hợp thành, diện tích khoảng 4350 mẫu Trung Quốc, mặt nước chiếm khoảng 3/4 diện tích khu vườn. Hiện nay là một thắng cảnh du lịch nổi tiếng.)。
班 [bān] ca; buổi làm; ban; tuyến; chuyến。
刚才 [gāngcái] vừa; vừa mới; vừa rồi; ban nãy。
他把刚才的事儿忘了。anh ấy quên mất chuyện vừa rồi.
刚才他在车间劳动,这会儿开会去了。anh ấy vừa mới làm việc ở xưởng, bây giờ đã đi họp rồi.


Bài 7

Bài 7: 您能开快点儿吗?Ông có thể lái nhanh một chút không

Nín néng kāi kuài diǎnr mɑ? Wǒ gǎn shíjiān.
A 您能开快点儿吗?我赶时间。
Ông có thể lái nhanh một chút không? Tôi đang vội

Wǒ jìnliàng kuài diǎnr, búguò xiànzài zhèng dǔchē.
B 我尽量快点儿,不过现在正堵车。 Tôi cố gắng chạy nhanh một chút, nhưng bây giờ đang kẹt xe.
Hǎo ba. Nín néng kāi yíxià chēchuāng mɑ? Wǒ juéde tài mēn le.
A 好吧。您能开一下车窗吗?我觉得太闷了。
Được! Ông có thể mở cửa xe một tí không? Tôi thấy oi bức quá.
Méiwèntí. Nín xiànzài gǎnjué zěnmeyàng?
B 没问题。您现在感觉怎么样? Không thành vấn đề. Bây giờ cảm thấy thế nào?

Hǎo duō le. Qǐng nín zài bǎ shōuyīnjī shēngyīn guān xiǎo diǎnr, wǒ yào dǎ gè diànhuà.
A 好多了。请您再把收音机声音关小点儿,我要打个电话。 Tốt hơn rồi. Xin ông mở tiếng máy thu thanh nhỏ một tí. Tôi muốn gọi điện thoại.

Hǎode.
A 好的。
Được.

Từ mới:
赶 [gǎn] vội; gấp; vội vàng; vội vã; tranh thủ。

尽量 [jìnliàng] tha hồ; cố hết sức; gắng; ráng sức。
堵车 [dǔchē] kẹt xe; ùn tắc giao thông。
上下班时间,这个路口经常堵车。lúc vào ca và tan ca, đường này thường xuyên kẹt xe.
闷 [mēn] oi bức; khó chịu (cảm giác)
窗 [chuāng] cửa sổ。
玻璃窗。cửa sổ kính.收音机 [shōuyīnjī] máy thu thanh;


Bài 8

Bài 8: 又堵车了。 Lại kẹt xe nữa rồi!

Yòu dǔchē le.
A 又堵车了。
Lại kẹt xe nữa rồi!
Néng rào kāi ma?
B 能绕开吗?
Có thể lái vòng không?
Kěyǐ huídào shízìlùkǒu, zài huàn tiáo lù.
A 可以回到十字路口,再换条路。
Có thể về đến ngã tư, rồi hãy đổi đường khác.
Hǎo de, kuài zǒu bā.
B 好的,快走吧。
Được! chạy nhanh!

Hǎo, dàn wǒmen kǒngpà yào chídào le.
A 好,但我们恐怕要迟到了。
Được, nhưng e rằng chúng ta sắp trễ rồi.

Từ mới:
绕 [rào] lách; vượt。
此处修路,车辆绕行。chỗ này sửa đường, xe phải chạy vòng.十字路口 [shízìlùkǒu] ngã tư đường; ngã tư。

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments