Menu

Tiếng trung giao tiếp chủ đề: Du lịch (Phần 4)

Đánh giá bài viết


Tiếng trung giao tiếp chủ đề: Du lịch (4)


Bài 1

Bài 9: 我要去坐地铁。

Wǒ yào qù zuò dìtiě. chēpiào duōshǎo qián?
A 我要去坐地铁。车票多少钱?
Tôi muốn đi xe điện ngầm. Vé xe thế nào?

Liǎng yuán yī zhāng. piàojià yīyàng.
B 两元一张。票价一样。 1 vé 2 đồng. Giá vé như nhau.
Wǒ hái děi huànchéng ne.
A 我还得换乘呢。 Tôi còn phải đổi chuyển xe.
Nà yě yīyàng.
B 那也一样。
Thế cũng vậy.

Tài hǎo le.
A 太好了。
Tốt lắm

Từ mới
地铁 [dìtiě] 1. đường tàu điện ngầm。
地铁车站 trạm xe điện ngầm
2. tàu điện ngầm。
坐地铁比坐公共汽车快。đi bằng tàu điện ngầm nhanh hơn đi bằng xe buýt.
一样 [yīyàng] như nhau; giống nhau; cũng như; cũng thế。

换乘 [huànchéng] đổi chuyển (phương tiện gioa thông) ( 乘坐某一交通工具到某地后,再改乘另一交通工具。)


Bài 10

Bài 10: 有地铁真是太好了

Yǒu dìtiě zhēn shì tài hǎo le. běijīng rén tài duō le.
A 有地铁真是太好了。北京人太多了。
Có xe điện ngầm thật là tốt quá. Người Bắc kinh đông quá!

Shì ā, bǐ gōngjiāochē kuài duō le.
B 是啊,比公交车快多了。 Vâng! nhanh hơn xe buýt nhiều.

Yě juébù dǔchē.
A 也决不堵车。 Cũng không bao giờ kẹt xe.

Ng, zhè yě shì wǒ xǐhuān dìtiě de lìng yī gè yuányīn.
B 嗯,这也是我喜欢地铁的另一个原因。
Ừ! Đây cũng là một trong những nguyên nhân khác tôi thích xe điện ngầm.

Từ mới;
公交车 [gōngjiāochē] : xe buýt
决 [jué] nhất định (dùng trước từ phủ định)。
决不退缩。quyết không rút lui.
决无异言。nhất định không bàn ra.

另 [lìng] ngoài; khác。另外。
原因 [yuányīn] nguyên nhân


Bài 11

Bài 11: 逛北京胡同吗?

Guàng běijīng hútòng ma? Zuòchē ba!
A 逛北京胡同吗?坐车吧!
Dạo ngõ hẽm Bắc Kinh không? Đi không?

Búyòng le, xièxie, wǒ kěyǐ zìjǐ zǒu.
B 不用了,谢谢,我可以自己走。 Không, cảm ơn! Tôi có thể tự mình đi.

Nà duō lèi a, wǒ dài nín guàng, hái kěyǐ gěi nín jiǎng hěnduō lǎo běijīng de gùshi ne.
A 那多累啊,我带您逛,还可以给您讲很多老北京的故事呢。 Thế mệt lắm, tôi dẫn đi dạo, còn có thể kễ nhiều câu chuyện Bắc Kinh xưa nữa.
Xièxie nǐ, búguò wǒ xǐhuān biānzǒubiānguàng.
B 谢谢你,不过我喜欢边走边逛。 Cảm ơn, nhưng tôi thích vừa đi vừa dạo.

Zuòchē búguì de, wǒ kěyǐ gěi nín dǎ gè zhé.
A 坐车不贵的,我可以给您打个折。
ĐI xe không đắt, tôi có thể bớt cho ông,

Zhēnde búyòng le, xièxie!
B 真的不用了,谢谢! Thật khỏi mà, cảm ơn!

Từ mới
胡同 [hútong]ngõ; hẻm; ngõ hẻm; phố nhỏ。
北京城里的胡同数不清。

逛 [guàng] đi dạo; đi bách bộ; dạo chơi; đi chơi;
逛大街dạo phố
故事 [gù·shi] 1. truyện; câu chuyện。
神话故事。truyện thần thoại.
民间故事。truyện dân gian.


Bài 12

Bài 12: 咱们快到了吧?

Zánmen kuài dào le bā?
A 咱们快到了吧?
Chúng ta sắp tới rồi chứ?

Méiyǒu, hái zǎozhe ne. Zhè cái zǒu le yībàn.
B 没有,还早着呢。这才走了一半。 Chưa, còn sớm. Mới đi được một nữa.

Zhè chē zěnme huíshì? Mànsǐ le.
A 这车怎么回事?慢死了。
Xe này sao vậy? chậm chết đi được.

Āi ya, méi bànfǎ. Gāng xiàwán xuě, lù huá, chē dōu kāi bù kuài ā.
B 哎呀,没办法。刚下完雪,路滑,车都开不快啊。 Ai ya, hết cách. Tuyết vừa rơi xong, đường trơn, chạy xe không nhanh được.

Kànlái wǒmen kěndìng yào chídào le.
A 看来我们肯定要迟到了。
Xem ra chúng ta chắc chắn trễ rồi.

Jí yě méiyòng, háishì mànmàn děng bā.
B 急也没用,还是慢慢等吧。
Gấp cũng vô dụng, cứ chầm chậm chờ đi.
Từ mới
咱们
[zán·men] 代
1. chúng ta; chúng mình (bao gồm cả người nói và người nghe)。总称已方(我或我们)和对方(你或你们)。
咱们是一家人。
chúng ta là người một nhà.
你来得正好,咱们商量一下。
anh đến đúng lúc quá, chúng mình bàn bạc với nhau một chút.
开车
[kāichē] 1. lái xe; chạy xe; lái; hướng; điều khiển xe。驾驶机动车。
路滑开车要注意安全。
đường trơn, lái xe nhớ chú ý an toàn.


Bài 13

Bài 13: 那现在该怎么走啊?

Wǒ zǒu de dōu lèi le, háiyǒu duōjiǔ cái dào qiánmén?
A 我走得都累了,还有多久才到前门?
Tôi đi đã mệt rồi, còn bao lâu mới tới cổng trước?

Wǒ yě bù zhīdào.
B 我也不知道。
Tôi cũng không biết.

Nà xiànzài gāi zěnme zǒu a?
A 那现在该怎么走啊?
Thế bay giờ phải đi thế nào?

Wǒ wàngle shì wǎng dōng guǎi háishì wǎng xī guǎi.
B 我忘了是往东拐还是往西拐。 Tôi quên rồi là quẹo hướng đông hay hướng tây.

Dānní’ěr, hái bù gǎnkuài qù zhǎo gè rén wènwen!
A 丹尼尔,还不赶快去找个人问问!
Danie , còn không mau đi tìm người khác hỏi.


Bài 14

Bài 14: 请问,三三二路车站在哪儿?

Qǐngwèn, sānsānèr lù chēzhàn zài nǎr?
A 请问,三三二路车站在哪儿?
Xin hỏi, trạm xe 332 ở đâu?

Wǎng qián zǒu, dào shízìlùkǒu wǎng zuǒ guǎi.
B 往前走,到十字路口往左拐。 Đi về phía trước, tới ngã tư quẹo trái.

Qù fùxīngmén dào nǎr huàn chē?
A 去复兴门到哪儿换车?
Đi Phúc Hưng Môn đến đâu đổi xe?

Wǒ yě bù zhīdào. Wènwen qítā rén ba.
A 我也不知道。问问其他人吧。 Tôi cũng không biết, hỏi người khác xem.

Hǎo de, xièxie a.
B 好的,谢谢啊。
Vâng! Cảm ơn!

Từ mới


[guǎi]

1. rẽ; ngoặt; quẹo。转变方向。
那人拐进胡同里去了。
người ấy quẹo vào ngõ rồi.
前面不能通行,拐回来吧!
phía trước không đi được, quay lại thôi!
其他

[qítā] cái khác; khác。别的。
Bài 15: 请问附近有厕所吗?

Qǐngwèn fùjìn yǒu cèsuǒ ma?
A 请问附近有厕所吗?
Xin hỏi gần đây có nhà vệ sinh không?

Yǒu, zài nàbiān guǎijiǎo.
B 有,在那边拐角。 Có, ở góc bên đó.

Xièxiè……Shénme?! Méi dài zhǐjīn?
A 谢谢……什么?!没带纸巾? Cảm ơn…gì? không mang khăn giấy.

Nín yào zhǐjīn ma?
B 您要纸巾吗? Ông cần khăn giấy không?
Shì de, duōshǎo qián?
A 是的,多少钱?
Vâng, bao nhiêu tiền?

Yī kuài.
B 一块。 Một đồng.
Wǒ zhǐyǒu shí kuài de. Wǒ hǎo jí, huílái zài gěi wǒ língqián xíng bā.
A 我只有十块的。我好急,回来再给我零钱行吧。 Tôi chỉ có 10đ. Tôi đang gấp, quay lại tôi sẽ đưa bạn tiền lẻ
Kěyǐ.
B 可以。 Được
Từ mới
附近 [fùjìn] vùng phụ cận; vùng lân cận; gần đây。
他家就在附近,几分钟就可以走到。nhà anh ấy ở gần đây, đi vài phút là đến ngay.厕所 [cèsuǒ] cầu tiêu; nhà vệ sinh; toa-lét。
上厕所 đi cầu; đi vệ sinh
拐角 [guǎijiǎo] góc; chỗ ngoặt; chỗ quẹo; chỗ rẽ。
房子的拐角有个消火栓。góc phòng có bình cứu hoả; góc phòng có vòi nước chữa cháy.
那个小商店就在胡同的拐角。cửa hàng đó ở ngay góc phố.
邮局就在街道拐角的地方。bưu điện ở ngay góc phố.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments