Menu

0131 – 一点儿 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 有一点儿问题
 • 有一點兒問題
 • Yǒu yīdiǎn er wèntí
 • Bồi – Dẩu i tẻn ở uân thí
 • Dịch tiếng Việt – Có một chút vấn đề
 • Dịch tiếng Anh – There is a bit of a problem

Ví dụ 2:

 • 请向前一点儿
 • 請向前一點兒
 • Qǐng xiàng qián yīdiǎn er
 • Bồi – Chĩnh xeng chén i dẻn ở
 • Dịch tiếng Việt – Hãy đi về phía trước một chút.
 • Dịch tiếng Anh – Please come forward a bit.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments

  +  61  =  71