Menu

0554 – 一直 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《一》的笔顺动画写字动画演示

《一》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《直》的笔顺动画写字动画演示

《直》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 希望一直还在
 • Phồn – 希望一直還在
 • Pinyin – Xīwàng yīzhí hái zài
 • Bồi – Xi oang i chứ hái chai
 • Dịch tiếng Việt – Luôn luôn giữ hy vọng
 • Dịch tiếng Anh – The hope had been there all along.

Ví dụ 2:

 • Giản – 加里一直在支持我
 • Phồn – 加里一直在支持我
 • Pinyin – Jiālǐ yīzhí zài zhīchí wǒ
 • Bồi – Cha lỉ i chứ chai chư chứ ủa
 • Dịch tiếng Việt – Gary đã và đang hỗ trợ tôi
 • Dịch tiếng Anh – Gary is sticking up for me.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

  +  57  =  62