Menu

0117 – 下午 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《下》的笔顺动画写字动画演示

《下》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《午》的笔顺动画写字动画演示

《午》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 在上午/ 下午
 • 在上午/ 下午
 • Zài shàngwǔ/ xiàwǔ
 • Chai sang ủ / xa ủ
 • Vào buổi sáng / chiều
 • in the morning/ afternoon

Ví dụ 2:

 • 你下午过得好吗?
 • 你下午過得好嗎?
 • Nǐ xiàwǔguò dé hǎo ma?
 • nỉ xa ủ cua tứa hảo ma?
 • Bạn đã có một buổi chiều tốt đẹp chứ?
 • Did you have a nice afternoon?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments

  +  12  =  17