Menu

0630 – 不管 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《不》的笔顺动画写字动画演示

《不》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《管》的笔顺动画写字动画演示

《管》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 不管发生什么
 • Phồn – 不管發生什麼
 • Pinyin – Bùguǎn fāshēng shénme
 • Bồi – Pù quản pha sâng sẩn mơ
 • Dịch tiếng Việt – Không có vấn đề gì xảy ra
 • Dịch tiếng Anh – no matter what

Ví dụ 2:

 • Giản – 任你去哪里,我也不管
 • Phồn – 任你去哪裡,我也不管
 • Pinyin – Rèn nǐ qù nǎlǐ, wǒ yě bùguǎn
 • Bồi – Rần nỉ chùy nả lì, ủa dể pù quản
 • Dịch tiếng Việt – Dù bạn đi bất cứ nơi nào, tôi cũng không quan tâm
 • Dịch tiếng Anh – No matter where you go, I won’t care.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

8  +  2  =