Menu

0144 – 中午 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他中午会过来
 • 他中午會過來
 • Tā zhōngwǔ huì guòlái.
 • Bồi – Tha chung ủ huây cua lái
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy sẽ đến đây vào buổi trưa
 • Dịch tiếng Anh – He is coming here at noon

Ví dụ 2:

 • 我明天中午有个体检
 • 我明天中午有個體檢
 • Wǒ míngtiān zhōngwǔ yǒu gè tǐjiǎn
 • Bồi – Ủa mính then chung ủ dẩu cưa thí chẻn
 • Dịch tiếng Việt – Tôi sẽ có buổi kiểm tra vào trưa ngày mai
 • Dịch tiếng Anh – I have a medical tomorrow afternoon


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments

38  +    =  41