Menu

0586 – 中间 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《中》的笔顺动画写字动画演示

《中》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《间》的笔顺动画写字动画演示

《间》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我站在他俩中间
 • Phồn – 我站在他倆中間
 • Pinyin – Wǒ zhàn zài tā liǎ zhōngjiān
 • Bồi – Ủa chan chai tha lẻ chung chen
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đứng làm trung gian giữa họ
 • Dịch tiếng Anh – I was standing in between the both of them.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们突然停在路中间了
 • Phồn – 我們突然停在路中間了
 • Pinyin – Wǒmen túrán tíng zài lù zhōngjiānle
 • Bồi – ủa mân thu rán thính chai lu chung chen lợ
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi đột nhiên dừng lại giữa đường.
 • Dịch tiếng Anh – We stop dead in the middle of the road.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

  +  23  =  33