Menu

0260 – 为什么 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《为》的笔顺动画写字动画演示

《为》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《什》的笔顺动画写字动画演示

《什》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《么》的笔顺动画写字动画演示

《么》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 为什么不呢?
 • 為什麼不呢?
 • Wèishéme bù ne?
 • Uây sấn mơ bu nơ?
 • Dịch tiếng Việt – tại sao lại không?
 • Dịch tiếng Anh – why not?

Ví dụ 2:

 • 究竟为什么不呢?
 • 究竟為什麼不呢?
 • Jiùjìng wèishéme bù ne?
 • Chiêu chinh uây sấn mơ bu nơ?
 • Dịch tiếng Việt – sau tất cả, tại sao lại không?
 • Dịch tiếng Anh – why ever not?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

7  +  1  =