Menu

0841 – 举办 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《举》的笔顺动画写字动画演示

《举》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《办》的笔顺动画写字动画演示

《办》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我将会为她举办一个生日宴会
 • Phồn – 我將會為她舉辦一個生日宴會
 • Pinyin – Wǒ jiāng huì wèi tā jǔbàn yīgè shēngrì yànhuì
 • Bồi – Ủa cheng huây uây tha chủy pàn i cừa sâng rừ dàn huây
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đang tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho cô ấy.
 • Dịch tiếng Anh – I’m throwing a party for her birthday.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们学校举办了一年一度的冬运会
 • Phồn – 我們學校舉辦了一年一度的冬運會
 • Pinyin – Wǒmen xuéxiào jǔbànle yī nián yīdù de dōngyùn huì
 • Bồi – Ủa mân xuế xèo chủy pàn lơ i niến i tù tơ tung duỳn huây
 • Dịch tiếng Việt – Trường chúng tôi tổ chức một trò chơi vào mùa đông hàng năm
 • Dịch tiếng Anh – Our school has a yearly winter games.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

2  +  4  =