Menu

0061 – 买 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 

《买》的笔顺动画写字动画演示《买》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 谁会买呢?
 • 誰會買呢?
 • Shuí huì mǎi ne?
 • suấy huây mải nơ?
 • Ai mà mua được giá cao như vậy?
 • Who would have paid such prices?

Ví dụ 2:

 • 这书值得买
 • 這書值得買
 • Zhè shū zhídé mǎi
 • chưa su chứ tứa mải
 • Cuốn sách đáng đồng tiền
 • This book is worth buying.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 • Không có

Danh sách từ vựng HSK6

 • Không có


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 买

Chú ý: Trong ảnh là chữ Phồn Thể


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

5  +    =  13