Menu

0454 – 了解 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《了》的笔顺动画写字动画演示

《了》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《解》的笔顺动画写字动画演示

《解》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我太了解…
 • Phồn – 我太了解…
 • Pinyin – Wǒ tài liǎojiě…
 • Bồi – Ủa thai léo chỉa …
 • Dịch tiếng Việt – Tôi quá hiểu   …
 • Dịch tiếng Anh – I know only too well…

Ví dụ 2:

 • Giản – 据我所了解
 • Phồn – 據我所了解
 • Pinyin – Jù wǒ suǒ liǎojiě
 • Bồi – Chuy úa sủa léo chỉa
 • Dịch tiếng Việt – Theo như tôi hiểu
 • Dịch tiếng Anh – from what I understand


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

33  +    =  37