Menu

0055 – 了 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 

《了》的笔顺动画写字动画演示

《了》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 她饿了
 • 她餓了
 • Tā èle
 • Tha ưa lợ
 • Cô ấy đói rồi
 • she’s hungry

Ví dụ 2:

 • 好了!结束了
 • 好了!結束了
 • Hǎole! Jiéshùle
 • Hảo lợ! Chía su lơ!
 • Tốt rồi! Kết thúc rồi!
 • That’s it! It’s over.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

8  +  2  =