Menu

0245 – 事情 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 未做完的事情
 • 未做完的事情
 • Wèi zuò wán de shìqíng
 • Uây chua oán tợ sư chính
 • Dịch tiếng Việt – công việc dang dở
 • Dịch tiếng Anh – unfinished business

Ví dụ 2:

 • 事情糟糕透顶
 • 事情糟糕透頂
 • Shìqíng zāogāo tòudǐng
 • Sư chính chao cao thâu tỉnh
 • Dịch tiếng Việt – Sự việc này thật tệ hại.
 • Dịch tiếng Anh – It was pathetically bad.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

  +  4  =  8