Menu

0027 – 二 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《二》的笔顺动画写字动画演示

《二》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt: Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 星期
 • 每個星期二
 • Měigè xīngqī’èr
 • Mẩy cưa xinh chi ơ
 • Vào mỗi thứ ba hàng tuần
 • On Tuesdays

Ví dụ 2:

 • 隔周星期二
 • 隔周星期二
 • Gé zhōu xīngqī’èr
 • Cứa châu xinh chi ơ
 • Mỗi thứ Ba
 • On other Tuesdays


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 二


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

23  +    =  32