Menu

0961 – 仍然 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《仍》的笔顺动画写字动画演示

《仍》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《然》的笔顺动画写字动画演示

《然》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我仍然糊里糊涂
 • Phồn – 我仍然糊里糊塗
 • Pinyin – Wǒ réngrán hú li hútú
 • Bồi – Ủa rấng rán hú li hu thú
 • Dịch tiếng Việt – Tôi vẫn còn bối rối
 • Dịch tiếng Anh – I’m none the wiser

Ví dụ 2:

 • Giản – 这仍然高不可攀
 • Phồn – 這仍然高不可攀
 • Pinyin – Zhè réngrán gāo bùkě pān
 • Bồi – Chừa rấng rán cao pù khửa pan
 • Dịch tiếng Việt – Điều này vẫn không thể đạt được
 • Dịch tiếng Anh – This is still impracticably high.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

46  +    =  50