Menu

0164 – 从 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《从》的笔顺动画写字动画演示

《从》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 从1月开始
 • 從1月開始
 • Cóng 1 yuè kāishǐ
 • Chúng i duê khai sử
 • Dịch tiếng Việt – bắt đầu từ tháng 1
 • Dịch tiếng Anh – from January (on)

Ví dụ 2:

 • 从最一开始
 • 從最一開始
 • Cóng zuì yī kāishǐ
 • Chúng chuây i khai sử
 • Dịch tiếng Việt – ngay từ lúc đầu tiên
 • Dịch tiếng Anh – from the (very) first


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

72  +    =  77