Menu

0270 – 休息 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《休》的笔顺动画写字动画演示

《休》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《息》的笔顺动画写字动画演示

《息》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他星期四休息
 • 他星期四休息
 • Tā xīngqísì xiūxí
 • Tha xinh chí sư xiêu xị
 • Dịch tiếng Việt – Thứ năm là ngày nghỉ của anh.
 • Thursday is his day off.

Ví dụ 2:

 • 你真的需要休息了
 • 你真的需要休息了
 • Nǐ zhēn de xūyào xiūxíle
 • Nỉ chân tợ xuy dao xiêu xi lợ
 • Dịch tiếng Việt – Bạn thực sự cần nghỉ ngơi
 • You owe yourself a rest.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

  +  18  =  19