Menu

0688 – 低 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《低》的笔顺动画写字动画演示

《低》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 比…低一等
 • Phồn – 比…低一等
 • Pinyin – Bǐ…dī yī děng
 • Bồi – Pỉ… tì i tẩng
 • Dịch tiếng Việt – thua kém
 • Dịch tiếng Anh – to be inferior to

Ví dụ 2:

 • Giản – 本工作效率很低
 • Phồn – 本工作效率很低
 • Pinyin – Běn gōngzuò xiàolǜ hěn dī
 • Bồi – Pẩn cung chua xèo lủy hẩn ti
 • Dịch tiếng Việt – Công việc này rất kém hiệu quả
 • Dịch tiếng Anh – Ben is a slow worker.


Các chữ Hán đồng âm

 • 啲: some; few; a little (Cantonese);
 • 嘀: (onom.) sound of dripping water, a ticking clock etc;
 • 堤: dike; Taiwan pr. [ti2];
 • 氐: name of an ancient tribe;
 • 滴: a drop; to drip;
 • 羝: billy goat; ram;
 • 鍉: spoon; key;
 • 镝: dysprosium (chemistry);
 • 鞮: leather shoes;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

  +  20  =  26