Menu

0149 – 做 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《做》的笔顺动画写字动画演示

《做》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 做徒步旅行
 • 做徒步旅行
 • Zuò túbù lǚxíng
 • Bồi – chua thú bu luỷ xính
 • Dịch tiếng Việt – đi leo núi
 • Dịch tiếng Anh – to go hiking

Ví dụ 2:

 • 做大会主席
 • 做大會主席
 • Zuò dàhuì zhǔxí
 • Bồi – chua ta huây chủ xí
 • Dịch tiếng Việt – Chủ trì một cuộc họp
 • Dịch tiếng Anh – chair a meeting


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments

4  +  3  =