Menu

0415 – 健康 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 心理健康的
 • Phồn – 心理健康的
 • Pinyin – Xīnlǐ jiànkāng de
 • Bồi – Xin lỉ chen khang tợ
 • Dịch tiếng Việt – tâm trí khoẻ mạnh
 • Dịch tiếng Anh – to be of sound mind

Ví dụ 2:

 • Giản – 友谊/ 健康无价
 • Phồn – 友誼/ 健康無價
 • Pinyin – Yǒuyì/ jiànkāng wú jià
 • Bồi – Dẩu i / chen khang ú cha
 • Dịch tiếng Việt – tình bạn / sức khoẻ là vô giá
 • Dịch tiếng Anh – you can’t put a price on friendship/ your health


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments

  +  26  =  31