Menu

0119 – 先生 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 尊敬的先生
 • 尊敬的先生
 • Zūnjìng de xiānshēng
 • chuân chinh tợ xen sâng
 • Xin chào quý ngài
 • Dear sir

Ví dụ 2:

 • 快坐好,先生来了!
 • 快坐好,先生來了!
 • Kuài zuò hǎo, xiānshēng láile!
 • khoai chua hảo, xen sâng lái lợ!
 • Cư xử tốt nhé, tiên sinh đang đến!
 • Behave, the sir is coming!


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments

6  +    =  11