Menu

0386 – 关心 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《关》的笔顺动画写字动画演示

《关》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《关》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《心》字的笔顺动画演示

《心》的笔顺动画写字动画演示

《心》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《心》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 不关心某事
 • Phồn – 不關心某事
 • Pinyin – Bù guānxīn mǒu shì
 • Bồi – Bu quan xin mẩu sưu
 • Dịch tiếng Việt – thờ ơ với một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to be indifferent to something

Ví dụ 2:

 • Giản – 对最近事态的关心
 • Phồn – 對最近事態的關心
 • Pinyin – Duì zuìjìn shìtài de guānxīn
 • Bồi – Tuây chuây chin sư tai tợ quan xin
 • Dịch tiếng Việt – quan tâm đến các sự kiện gần đây
 • Dịch tiếng Anh – concern over recent events


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

  +  77  =  87