Menu

0385 – 关系 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《关》的笔顺动画写字动画演示

《关》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《系》的笔顺动画写字动画演示

《系》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 发展友好关系
 • Phồn – 發展友好關係
 • Pinyin – Fāzhǎn yǒuhǎo guānxì
 • Bồi – Phan chản dấu hảo quan xi
 • Dịch tiếng Việt – phát triển quan hệ thân thiện
 • Dịch tiếng Anh – develop friendly relations

Ví dụ 2:

 • Giản – 和某人关系好
 • Phồn – 和某人關係好
 • Pinyin – Hé mǒu rén guānxì hǎo
 • Bồi – Hứa mẩu rấn quan xi hảo
 • Dịch tiếng Việt – có quan hệ tốt với ai đó
 • Dịch tiếng Anh – to be on speaking terms (with somebody)


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

32  +    =  35