Menu

0915 – 内容 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《内》的笔顺动画写字动画演示

《内》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《容》的笔顺动画写字动画演示

《容》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 记录下会议内容
 • Phồn – 記錄下會議內容
 • Pinyin – Jìlù xià huìyì nèiróng
 • Bồi – Chi lù xà huây ì nầy rúng
 • Dịch tiếng Việt – Ghi lại nội dung cuộc họp
 • Dịch tiếng Anh – take the minutes at a meeting

Ví dụ 2:

 • Giản – 缺乏实质性内容
 • Phồn – 缺乏實質性內容
 • Pinyin – Quēfá shí zhí xìng nèiróng
 • Bồi – Chuê phá sứ chí xình nầy rúng
 • Dịch tiếng Việt – Thiếu chất dinh dưỡng
 • Dịch tiếng Anh – to lack substance


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

26  +    =  30