Menu

0324 – 冰箱 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《冰》的笔顺动画写字动画演示

《冰》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《箱》的笔顺动画写字动画演示

《箱》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 给冰箱通电
 • Phồn – 給冰箱通電
 • Pinyin – Gěi bīngxiāng tōngdiàn
 • Cẩy binh xeng thung ten
 • Dịch tiếng Việt – bật tủ lạnh lên
 • Dịch tiếng Anh – switch on the refrigerator

Ví dụ 2:

 • Giản – 这个牌子的冰箱很费电
 • Phồn – 這個牌子的冰箱很費電
 • Pinyin – Zhège páizi de bīngxiāng hěn fèi diàn
 • Bồi – Chưa cưa pái chự tợ binh xeng hẩn phây ten
 • Dịch tiếng Việt – Thương hiệu tủ lạnh này tiêu thụ quá nhiều điện.
 • Dịch tiếng Anh – This brand of refrigerator consumes too much electricity.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments

51  +    =  59