Menu

0435 – 决定 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 决定做某事
 • Phồn – 決定做某事
 • Pinyin – Juédìng zuò mǒu shì
 • Bồi – Chuế tinh chua mẩu sư
 • Dịch tiếng Việt – quyết định làm một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to decide to do something

Ví dụ 2:

 • Giản – 他难以决定
 • Phồn – 他難以決定
 • Pinyin – Tā nányǐ juédìng
 • Bồi – Tha nán ỉ chuế tinh
 • Dịch tiếng Việt – Thật khó để anh ấy quyết định
 • Dịch tiếng Anh – It’s hard to pin him down.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments

8  +  2  =