Menu

0297 – 准备 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《准》的笔顺动画写字动画演示

《准》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《备》的笔顺动画写字动画演示

《备》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我准备好了!
 • 我準備好了!
 • Wǒ zhǔnbèi hǎole!
 • Úa chuẩn bây hảo lợ!
 • Tôi chuẩn bị ngon lành rồi!
 • I was set up!

Ví dụ 2:

 • 为…做准备
 • 為…做準備
 • Wèi…zuò zhǔnbèi
 • Uây … chua chuẩ bây
 • Vì …. mà làm công tác chuẩn bị
 • to make provision for


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

  +  15  =  19