Menu

0161 – 出 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《出》的笔顺动画写字动画演示

《出》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 快速进/ 出
 • 快速進/ 出
 • Kuàisù jìn/ chū
 • Khoai su chin / chu
 • Dịch tiếng Việt – mau mau vào / ra
 • Dịch tiếng Anh – to race in/ out

Ví dụ 2:

 • 出了什么事?
 • 出了什麼事?
 • Chūle shénme shì?
 • Bồi – Chu lợ sấn mơ sư?
 • Dịch tiếng Việt – Có chuyện gì vậy?
 • Dịch tiếng Anh – what’s wrong?


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

1  +  2  =