Menu

0678 – 刀 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他拿着刀扑向我
 • Phồn – 他拿著刀撲向我
 • Pinyin – Tā názhe dāo pū xiàng wǒ
 • Bồi – Tha ná chơ tao pu xeng ủa
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta chĩa vào tôi bằng dao
 • Dịch tiếng Anh – he came at me with a knife

Ví dụ 2:

 • Giản – 他把刀从刀套里退出来
 • Phồn – 他把刀從刀套裡退出來
 • Pinyin – Tā bǎ dāo cóng dāo tào lǐ tuìchū lái
 • Bồi – Tha pả tao chúng tao thào lỉ thuây chu lái
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta rút dao ra khỏi hộp đựng dao
 • Dịch tiếng Anh – He drew the knife from its sheath.


Các chữ Hán đồng âm

 • ⺈: ⺈
 • 刂: knife’ radical in Chinese characters (Kangxi radical 18); see also 立刀旁[li4 dao1 pang2]; see also 側刀旁|侧刀旁[ce4 dao1 pang2];
 • 叨: garrulous;
 • 忉: grieved;
 • 氘: deuterium 2H; heavy hydrogen, isotope of hydrogen having 1 neutron in its nucleus, so atomic weight 2;
 • 舠: kayak;
 • 鱽: Coilia ectenes;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 刀


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

3  +    =  12