Menu

0383 – 刮风 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《刮》的笔顺动画写字动画演示

《刮》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《风》的笔顺动画写字动画演示

《风》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 无论刮风或下雨,他都准时上班
 • Phồn – 無論刮風或下雨,他都準時上班
 • Pinyin – Wúlùn guā fēng huò xià yǔ, tā dōu zhǔnshí shàngbān
 • Bồi – Ú luân qua phâng hua xa duỷ, tha tâu chuẩn sứ sang ban
 • Dịch tiếng Việt – Ngay cả khi trời mưa to gió lớn, anh ấy vẫn luôn đi làm đúng giờ.
 • Dịch tiếng Anh – Even when it’s windy or rainy, he’s always at work on time.

Ví dụ 2:

 • Giản – 明天会刮风吗但愿别刮风
 • Phồn – 明天會刮風嗎但願別刮風
 • Pinyin – Míngtiān huì guā fēng ma dàn yuàn bié guā fēng
 • Bồi – Mính then huây qua phâng ma tan doen biá qua phâng
 • Dịch tiếng Việt – Ngày mai trời không biết có gió to không, hy vọng là không
 • Dịch tiếng Anh – Will it be windy tomorrow I hope not.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

2  +  4  =