Menu

0310 – 办公室 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我们办公室缺人
 • 我們辦公室缺人
 • Wǒmen bàngōngshì quē rén
 • Ủa mân ban cung sư chuê rấn
 • Văn phòng tôi thiếu người
 • Our office is short-staffed.

Ví dụ 2:

 • 我们直接去了办公室
 • 我們直接去了辦公室
 • Wǒmen zhíjiē qùle bàngōngshì
 • Ủa mân chứ chiê chuy lợ ban cung sư
 • Chúng tôi đi thẳng đến văn phòng.
 • We went straight to the office.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments

63  +    =  68