Menu

0742 – 功夫 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 那种功夫应该是虚构的
 • Phồn – 那種功夫應該是虛構的
 • Pinyin – Nà zhǒng gōngfū yīnggāi shì xūgòu de
 • Bồi – Nà chung cung phu inh cai sừ xuy cầu tơ
 • Dịch tiếng Việt – Đó là kung fu nên hư cấu
 • Dịch tiếng Anh – That Kung Fu should be fabulous.

Ví dụ 2:

 • Giản – 你这身功夫可谓盖世无双
 • Phồn – 你這身功夫可謂蓋世無雙
 • Pinyin – Nǐ zhè shēn gōngfū kěwèi gàishì wúshuāng
 • Bồi – Nỉ chưa sân cung phu khửa uầy cai sừ ú soang
 • Dịch tiếng Việt – Kung fu của bạn có thể coi là thiên hạ vô song
 • Dịch tiếng Anh – Your skills are second to none.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

  +  17  =  26