Menu

0608 – 包子- Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《包》的笔顺动画写字动画演示

《包》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 把冷包子回笼
 • Phồn – 把冷包子回籠
 • Pinyin – Bǎ lěng bāo zǐ huílóng
 • Bồi – Pả lẩng pao chử khuấy lúng
 • Dịch tiếng Việt – hâm nóng bánh nguội
 • Dịch tiếng Anh – reheat cooled buns

Ví dụ 2:

 • Giản – 中午我只吃了半拉包子
 • Phồn – 中午我只吃了半拉包子
 • Pinyin – Zhōngwǔ wǒ zhǐ chīle banlā bāozi
 • Bồi – Chung ủ ủa chư chư lơ pan la pao chư
 • Dịch tiếng Việt – Buổi trưa tôi chỉ ăn một nửa bát bún.
 • Dịch tiếng Anh – At noon I only ate half bun.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

9  +  1  =