Menu

0468 – 南 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《南》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 船掉头向南
 • Phồn – 船掉頭向南
 • Pinyin – Chuán diàotóu xiàng nán
 • Bồi – Choán teo thấu xeng nán
 • Dịch tiếng Việt – Thuyền quay về hướng nam
 • Dịch tiếng Anh – The ship turned southerly.

Ví dụ 2:

 • Giản – 北朝鲜和南朝鲜应该统一成一个国家
 • Phồn – 北朝鮮和南朝鮮應該統一成一個國家
 • Pinyin – Běi cháoxiǎn hé nán cháoxiǎn yīnggāi tǒngyī chéng yīgè guójiā
 • Bồi – Bây cháo xẻn hứa nán cháo xẻn inh cai thủng i chấng í cưa cúa cha
 • Dịch tiếng Việt – Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên nên được thống nhất thành một quốc gia
 • Dịch tiếng Anh – North Korea and South Korea should unify into one country.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 南


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

  +  48  =  55