Menu

0083 – 去 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 去国外旅游 。
 • 去國外旅遊
 • Qù guówài lǚyóu
 • Chua cúa oai luỷ dấu
 • Đi du lịch nước ngoài
 • travel abroad

Ví dụ 2:

 • 你甭去了。
 • 你甭去了
 • Nǐ béng qùle
 • Nỉ bấng chuy lợ!
 • Đừng bận tâm, cứ đi đi!
 • Don’t bother going.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 去


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

37  +    =  42