Menu

0364 – 发烧 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《发》的笔顺动画写字动画演示

《发》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《烧》的笔顺动画写字动画演示

《烧》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我昨晚发烧了
 • Phồn – 我昨晚發燒了
 • Pinyin – Wǒ zuó wǎn fāshāole
 • Bồi – Ủa chúa oản pha sao lợ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi bị sốt đêm qua.
 • Dịch tiếng Anh – I got a fever last night.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她正在发烧,吃什么东西都吐
 • Phồn – 她正在發燒,吃什麼東西都吐
 • Pinyin – Tā zhèngzài fāshāo, chī shénme dōngxī dou tǔ
 • Bồi – Tha châng chai pha sao, chư sân mơ tung xi tâu thủ
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy đang bị sốt và ăn gì cũng thấy đắng
 • Dịch tiếng Anh – She is running a fever and can’t keep anything down.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

3  +  4  =