Menu

0365 – 发现 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《发》的笔顺动画写字动画演示

《发》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《现》的笔顺动画写字动画演示

《现》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他绝对会发现的!
 • Phồn – 他絕對會發現的!
 • Pinyin – Tā juéduì huì fāxiàn de!
 • Bồi – Tha chuế tuây huây pha xen tợ!
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy chắc chắn sẽ phát hiện ra!
 • Dịch tiếng Anh – He’ll find out for sure!

Ví dụ 2:

 • Giản – 我发现咖啡机坏了
 • Phồn – 我發現咖啡機壞了
 • Pinyin – Wǒ fāxiàn kāfēi jī huàile
 • Bồi – Ủa pha xen ca phây chi hoai lợ!
 • Dịch tiếng Việt – Tôi phát hiện ra máy pha cà phê bị hỏng.
 • Dịch tiếng Anh – I noticed the coffee machine was broken.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

  +  34  =  42