Menu

0705 – 发生 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《发》的笔顺动画写字动画演示

《发》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《生》的笔顺动画写字动画演示

《生》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 即将发生的
 • Phồn – 即將發生的
 • Pinyin – Jíjiāng fāshēng de
 • Bồi – Chí cheng pha sâng tơ
 • Dịch tiếng Việt – Sắp xảy ra
 • Dịch tiếng Anh – on the horizon

Ví dụ 2:

 • Giản – 不管发生什么
 • Phồn – 不管發生什麼
 • Pinyin – Bùguǎn fāshēng shénme
 • Bồi – Pù quản pha sâng sấn mơ
 • Dịch tiếng Việt – Không có vấn đề gì xảy ra
 • Dịch tiếng Anh – no matter what


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

7  +  1  =