Menu

0207 – 可以 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我看可以
 • 我看可以
 • Wǒ kàn kěyǐ.
 • Ủa khan khứa ỉ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi thấy khả dĩ đó
 • Dịch tiếng Anh – It looks all right to me.

Ví dụ 2:

 • 球场可以玩
 • 球場可以玩
 • Qiúchǎng kěyǐ wán
 • Bồi – Chiếu chảng khứa ỉ oán
 • Dịch tiếng Việt – Sân bóng có thể chơi được.
 • Dịch tiếng Anh – The ball field was playable.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

  +  62  =  70