Menu

0649 – 吃惊 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《吃》的笔顺动画写字动画演示

《吃》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《惊》的笔顺动画写字动画演示

《惊》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 令我吃惊的是
 • Phồn – 令我吃驚的是
 • Pinyin – Lìng wǒ chījīng de shì
 • Bồi – Lình ủa chư chinh tơ sừ
 • Dịch tiếng Việt – Thật ngạc nhiên
 • Dịch tiếng Anh – to my astonishment

Ví dụ 2:

 • Giản – 令我吃惊的是
 • Phồn – 令我吃驚的是
 • Pinyin – Lìng wǒ chījīng de shì
 • Bồi – Lình ủa chư chinh tơ sừ
 • Dịch tiếng Việt – Thật ngạc nhiên
 • Dịch tiếng Anh – it surprised me that…


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

59  +    =  62