Menu

0041 – 后面 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《后》的笔顺动画写字动画演示

《后》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《面》的笔顺动画写字动画演示

《面》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: HẬU DIỆN
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt: Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 房子在公园的后面
 • 房子在公園的後面
 • Fángzi zài gōngyuán de hòumiàn.
 • Pháng chự chao cung doén tợ hâu men
 • Ngôi nhà nằm ở sau công viên.
 • The house backs the park.

Ví dụ 2:

 • 后面的人往前推
 • 後面的人往前推
 • Hòumiàn de rén wǎng qián tuī
 • Hâu men tợ rấn oảng chén tuây
 • Những người ở phía sau cứ dồn lên
 • Those at the back pushed towards the front.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 • Không có

Danh sách từ vựng HSK6

 • Không có


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 面


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 面


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

16  +    =  22