Menu

0108 – 听 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《听》的笔顺动画写字动画演示

《听》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 听我的劝告
 • 聽我的勸告
 • Tīng wǒ de quàngào
 • thinh ủa tợ quan cao
 • Hãy nghe lời khuyên của tôi
 • take my advice

Ví dụ 2:

 • 我听不懂
 • 我聽不懂
 • Wǒ tīng bù dǒng
 • ủa thinh bu tủng
 • Tôi nghe không có hiểu
 • I don’t understand.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments

3  +  7  =